Skip to content

O firmie

Śląskie Centrum Zielone Energii.

Wieloletnie doświadczenie

w zakresie odnawialnych źródeł energii

W trakcie realizacji inwestycji budowlanych specjaliści Śląskiego Centrum Zielonej Energii często zajmowali się współpracą różnych systemów energetycznych i doradztwem inwestycyjnym.

W związku z dużym zapotrzebowaniem na ograniczenie zużycia energii, które dodatkowo wymusza ustawa z 2016r. o efektywności energetycznej oraz powszechne dążenie do ograniczenia kosztów i zmiany sposobu wytwarzania energii na bardziej przyjazną środowisku zrodził się pomysł ugruntowania naszej oferty w zakresie odnawialnych źródeł energii dla sektora publicznego, jak również dla klientów indywidualnych.

AdobeStock_581675603_Preview

Obsługujemy małe i duże przedsiębiorstwa, klientów sektora publicznego oraz klientów indywidualnych

Klientom sektora publicznego, na których ciąży obowiązek oszczędnego gospodarowania energią i prowadzenia działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej, zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r (Dz. U poz. 831 z dnia 11.06.2016r. – tekst jednolity w załączeniu) oraz klientom indywidualnym oferujemy:

Przeprowadzenie audytu obiektowego

Audyt obiektowy wykonywany jest przez zespół doświadczonych inżynierów projektantów-praktyków budowlanych różnych specjalizacji (elektryczna, energetyczna, konstrukcyjna, cieplna, gazowa, wentylacyjno-klimatyzacyjna). Zespół wykonuje analizę-badanie dokumentacji obiektu, rzeczywistego stanu technicznego obiektu, ocenia poprawność zastosowanych rozwiązań energetycznych, dokonuje analizy wielkości rachunków za energię różnego rodzaju.

Przeprowadzane są pomiary jakościowe i bilansowe energii elektrycznej, cieplnej oraz wentylacji z zastosowaniem układów pomiarowych. Mierzone i oceniane są straty wentylacyjne, konstrukcyjne, mostki termiczne itp. Wykonywany jest kompleksowy bilans energetyczny z opracowaniem rzeczywistej charakterystyki energetycznej obiektu.

Propozycja kierunku inwestycyjnego z analizą opłacalności inwestycji

Tak sporządzony audyt umożliwia opracowanie kierunków dalszego postępowania w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu, mającego na celu obniżenie kosztów eksploatacji w zakresie energetycznym. Propozycje są opracowywane w sposób uwzględniający możliwości ekonomiczne inwestora i umożliwiając etapowość w osiągnięciu zamierzonego celu, jakim jest dążenie do obiektów tzw. zero-energetycznych.

Opracowanie projektu inwestorskiego wraz z kosztorysem.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranego zadania prowadzone jest kompleksowo i obejmuje swoim zakresem część budowlano-wykonawczą oraz część kosztorysową wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru prac.

Pomoc w znalezieniu źródeł finansowania.

Znalezienie źródeł finansowania dla zamierzonej inwestycji jest jednym z kluczowych, a zarazem najtrudniejszych zadań każdego Inwestora, zarówno instytucjonalnego, jak również prywatnego. W jaki sposób sfinansować zaplanowaną inwestycję w odnawialne źródła energii? Jak i gdzie pozyskać niezbędne środki na ten cel? Odpowiedzi na te i inne pytania pomożemy znaleźć razem z Tobą.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instalacji.

Istnieje możliwość zawarcia ryczałtowej umowy na dozorowanie systemów w sposób gwarantujący uzyskiwanie optymalnych korzyści i sprawności eksploatowanych układów. Ryczałtowe rozliczenie pogwarancyjnych serwisów to nieduży koszt miesięczny lub roczny gwarantujący cykliczny lub nawet ciągły nadzór, dla bardziej zaawansowanych technologii nawet online, nad stanem technicznym i sprawnością układu czy instalacji – tzw. monitoring.

Kompletacja i wykonanie instalacji:

elektryczną, alarmowo-monitorującą, „Inteligentny dom”, automatyki napędów oraz instalację antenową i internetową,
centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU), ogrzewanie podłogowe i/lub grzejnikowe niskotemperaturowe w oparciu o powietrzną pompę ciepła oraz klima-konwektory,
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – tzw. rekuperacji
oświetleniową 24 V, oświetlenie awaryjne i podtrzymanie funkcji „życiowych” (takich jak wentylacja, oświetlenie, praca układu monitorująco-alarmowego, praca pomp i innych niezbędnych urządzeń) przy braku zasilania w energię elektryczną poprzez zastosowanie nowoczesnych UPS lub baterii akumulatorów
paneli fotowoltaicznych w dowolnym zakresie mocy zainstalowanej
automatycznego systemu sterowania efektywnością energetyczną

Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi dostawcami.

Posiadamy szeroki wybór produktów, który umożliwia stworzenie odpowiedniego zestawienia urządzeń dla potrzeb każdego indywidualnego projektu.

map

W jaki sposób sfinansować zaplanowaną inwestycję?

logo-white

Strefa klienta

Kontakt

E-mail: oferty@slaskie-cze.pl
Telefon: 503 665 990

ul. Dojazdowa 3,
43-100 Tychy
dojazd

Szybki kontakt!
+
Wyślij!