Skip to content

Instalacje Przemysłowe

Śląskie Centrum Zielone Energii.

Mieszkalnictwo / hotele / ośrodki opiekuńcze

W obiektach gdzie mieszkalnych wykorzystanie energii może być wysokie, a jednocześnie bardzo zmienne. Fakt ten, a także zróżnicowane formy dofinansowania możliwe do uzyskania, skłaniają właścicieli/zarządców takich budynków do rozważenia inwestycji, mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Zdecydowanie najczęściej wybieraną jest możntaż paneli fotowoltaicznych, które w sposób wydajny wykorzystując energię odnawialną, zmniejszają koszty funkcjonowania nieruchomości. Niestety eksploatacja budynków na cele mieszkaniowe, noclegowe i opiekuńcze poprzez duże różnice w chwilowym/okresowym zużyciu energii wiąże się z ograniczeniami w auto konsumpcji energii wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczne, a każde ograniczenie tego typu prowadzi do wydłużenia okresu zwrotu i rentowności instalacji.

Aby maksymalnie zwiększyć wykorzystanie energii produkowanej w ramach zasobów własnych w obiektach mieszkaniowych, hotelach oraz ośrodkach opiekuńczych proponujemy instalację magazynującą wyprodukowaną energię w ramach ciepłej wody użytkowej. Poprzez analizę zużyć chwilowych tak dobieramy instalację przygotowania CWU, aby w ramach zainstalowanych i podgrzewanych przez źródło ciepła ( np. pompa ciepła) zbiorników, zagospodarować możliwie najwięcej nadprodukcji energii elektrycznej. Dodatkowo w godzinach kiedy zwykle zużycie wody jest najmniejsze, pozwala to przygotować ciepłą wodę na okres wieczornego szczytu zużycia. W sposób ten wyraźnie skracamy okres zwrotu instalacji fotowoltaicznej, tym samym zmniejszając nakłady na zużycie w ramach dotychczas zainstalowanych źródeł odpowiedzialnych za przygotowanie CWU.

Metoda maksymalizacji zużycia energii ze źródeł własnych umożliwia też wykorzystanie kilku źródeł w tym samym czasie i nie zmusza użytkownika do likwidacji dotychczasowych instalacji.

Podsumowując, proponujemy system, który odbiera energię w ciągu dnia, kiedy to zapotrzebowanie jest najmniejsze przy największej produkcji, a następnie umożliwia wykorzystanie jej w czasie największego zapotrzebowania ( wieczór, rano). Przy tym, co warto podkreślić, taki system jest znacznie tańszy niż magazyny energii elektrycznej

Przemysł

W ramach działań wspierających przedsiębiorców w procesie transformacji w stronę zielonej energii, w pierwszej kolejności skupiamy się na ocenie efektywności energetycznej. Nie jest sztuką sama instalacja paneli fotowoltaicznych czy pompy ciepła, sztuką jest prawidłowe dobranie ich wielkość tak, aby otrzymać instalację o mocy adekwatnej do faktycznych potrzeb przedsiębiorcy, nie narażając przy tym inwestora na zbyt wysokie koszta zakupu i instalacji. W takiej sytuacji nasze działania u przedsiębiorców zaczynamy od poznania specyfiki działalności. Pozwala to na wytypowanie i rozpoznanie procesów wpływające na gospodarkę energią w ramach zakładu i wnikliwie analizujemy ich przebiegi.

Już podczas takich analiz bardzo często pojawiają się przestrzenie do często nieinwestycyjnych działań przynoszących duże oszczędności w ramach zużycia mediów.

Podstawowe procesy w których najłatwiej osiągnąć poprawę efektywności energetycznej:

1. Wykorzystanie ścieku technologicznego
Większość zakładów produkcyjnych czy przetwórczych ma rozwiniętą sieć wewnętrznej kanalizacji, skupiającej i odprowadzającej ścieki produkcyjne. Ściek ten, jeśli nie stanie się przedmiotem zainteresowania podmiotu, który go zagospodarowuje zwykle nie jest analizowany. Najczęściej nasi klienci nie wiedzą, jakie są chwilowe przepływy oraz jakie są temperatury ścieku. Nasze doświadczenie podpowiada nam, że w tym ścieku zwykle ląduje ok 20% generowanej w zakładzie energii, a sam ściek jest idealnym dolnym źródłem dla pompy ciepła lb może służyć do odbioru nadmiaru ciepła z układów chłodzenia.

2. Układy sprężarkowe /próżniowe
Większość procesów, w których dochodzi do zamiany energii elektrycznej w mechaniczną połączonych ze zmianą właściwości fizycznych pewnego czynnika wiąże się z dużą emisją ciepła odpadowego. Jednym z takich procesów jest przygotowanie sprężonego powietrza, z którego ciepło odpadowe, pochodzące z agregatów sprężarkowych ma parametr zbliżony do parametru w instalacjach grzewczych. Wpięcie układu sprężarkowego w istniejący system CO pozwala zagospodarować to ciepło i znacząco ograniczyć koszty.

3. Wentylacja
Projektując nowoczesne hale produkcyjne/magazynowe, uwzględnia się zastosowanie wysokosprawnych central wentylacyjnych z maksymalnym odzyskiem ciepła. Jednak jeszcze 15 lat temu takie standardy nie były powszechnie stosowane i większość hal wyposażana była tylko w wentylację wyciągową. Podchodząc indywidualnie do każdego budynku , analizując jego układ wentylacji możemy zaproponować rozwiązanie, które dzięki zainstalowaniu systemu wymienników oraz ukierunkowaniu przepływu powietrza pozwalają odzyskać nawet 80% energii traconej w wentylacji wyciągowej. Dzieki takim rozwiązaniom zapotrzeowanie energetyczne do ogrzania budynku może być zredukowane nawet o 35%.

4. Ciepło technologiczne/ Chłód technologiczny
Wiele zakładów te dwa procesy traktuje całkowicie oddzielnie. Najczęściej do produkcji ciepła wykorzystuje się urządzenia spalające paliwa kopalne, a do produkcji chłodu urządzenia sprężarkowe. Pamiętając o tym, że produkcja chłodu wiąże się z odpadem cieplnym w ilości niewiele większej niż produkowany chłód, procesy to można połączyć, zmniejszając nie tylko koszty przygotowania mediów roboczych, ale również znacząco ograniczając emisję dwutlenku węgla ( dzięki możliwości eliminacji lub czasowego wyłączenia kotłowania).

5. Wytwornice pary.
Sprawne funkcjonowanie układu wytwarzania pary wymaga utrzymywania określonej temperatury na powrocie z instalacji. Wprzypadku braku odbioru wytwornice wymagają układów chłodniczych, które zagwarantują utrzymanie tej różnicy. Wysoki parametr podawany na takie układy chłodnicze traktujemy jako energię możliwą do zasilenia zarówno układów produkujących energię elektryczną ( układ ORC) jak i w systemach produkcji chłodu technologicznego (chiller absorpcyjny) .

6. Sterowania
W większości procesów technologicznych duża ilość działań jest kojarzona i w wielu przypadkach posiadają one niezależne układy kontroli i sterowania (brak układu nadrzędnego). Prowadzi to do sytuacji, w których chwilowe zapotrzebowanie na energię jest zawyżane. Naszą analizę układów przemysłowych zaczynamy od oględzin i analizy pracy układu. Każde działanie mające na celu poprawę instalacji nowych źródeł wytwórczych oraz efektywności powinno się wiązać z instalacją systemu/oprogramowania zarządzania i monitorowania zużycia energii. Co pozwala znacząco ograniczyć chwilowe skoki poboru i tym samym zmniejszyć koszty z nimi związane.

W jaki sposób sfinansować zaplanowaną inwestycję?

logo-white

Strefa klienta

Kontakt

E-mail: oferty@slaskie-cze.pl
Telefon: 503 665 990

ul. Dojazdowa 3,
43-100 Tychy
dojazd

Szybki kontakt!
+
Wyślij!